لیست خدمات

اجرای تاسیسات الکتریکی

اجرای پروژه های تاسیسات الکتریکال (برقی) ساختمان یکی از فعالیت های واحد فنی و اجرا، اجرای پروژه های تاسیسات الکتریکال ساختمانی و صنعتی می باشد. این شرکت با دارا بودن نیرو های مجرب خود، در کنار طراحی سیستم های تاسیساتی، فعالیت اجرایی در زمینه تاسیسات را در پروژه های ساختمانی و صنعتی انجام می دهد. [...]
Read More

طراحی تاسیسات الکتریکی

شرح خدمات طراحی و مشاوره در زمینه تاسیسات برقی (الکتریکال) خدمات مرحله اول (فاز یک) تاسیسات برقی (الکتریکال) 1- تهیه گزارش مرحله اول (فاز یک) به منظور معرفی سیستم های الکتریکال مورد استفاده در پروژه و تعیین استراتژی های طراحی تاسیسات برقی (الکتریکال) و دریافت نظرات و پیشنهادات کارفرما 2- برآورد اولیه میزان برق مورد [...]
Read More

طراحی روشنایی و نورپردازی

در برخی موارد معماران ساختمانی و طراحان دکوراسون داخلی بدون تخصص داشتن در زمینه نورپردازی و طراحی روشنایی ، برای خانه و ساختمان نظرات روشنایی و نورپردازی خود را به کارفرما یا صاحب خانه تحمیل می کنند. طراحی روشنایی و نورپردازی نیاز به دانش و تخصص دارد!!!! طراحی روشنایی با کل طراحی ساختمان نیز هماهنگ [...]
Read More