کینتکت گروپ

KINETIC

مکان: کانادا ونکوور
متراژ: 2000 مترمربع

دسته بندی: تجاری