لاله

مکان: زنجان
متراژ: 8000 مترمربع

دسته بندی: مسکونی