بیمارستان ولیعصر زنجان

مکان: زنجان
متراژ: 230000 مترمربع
420 تخت خواب

دسته بندی: بیمارستان

 

ویژگی ها:

-سیستم های ایزوله ی ارت وبرق ویژه اتاق های عمل

-سیستم احضار پرستار

-برق بی وقفه ی مرکزی