آیمان تبریز

مکان: تبریز
متراژ: 280000 مترمربع

دسته بندی: مسکونی

 

ویژگی ها:

-مجتمع و شهرک مسکونی