خدمات ما در ایوو

نظارت بر اجرا

ناظر عالیه موظف است جزئیات اجرای پروژه ها را بازبینی و تایید کرده و در مراحل اجرای پروژه نیز با همکاری مشاور طرح و مدیر پروژه مطابقت اجرا با برآورد اولیه و نقشه اجرائی ابلاغی را کنترل نماید.

concept-architects-architect-working-blueprint-office_51191-51

ازبیلت ساختمان

ازبیلت باعث نمایان شدن تغییرات اعمال شده در هنگام اجرا می شود و برای مشخص شدن ایرادات و اصلاح آن ها نیز به کار می رود. میتوان با استفاده از ازبیلت تقشه های اصلاح شده را با جزئیات مورد بررسی قرار داد.

Engineering diagram blueprint paper drafting project sketch architectural. industrial drawing detail and several drawing tools

اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

مجرب ترین کادر اجرای تاسیسات که سابقه اجرای همه ی سیستم های مکانیکی و الکتریکی را دارا می باشند در مجموعه ایوو می باشند.

اجرای بهینه باعث به حداقل رسیدن هزینه های اجناس و لوازم و همینطور زمان و کار پروژه می شود.

contractor-engineer-with-blueprints-discuss-modern-construction-site-engineers-mechanical-factory-reading-instructions_38335-462

طراحی نقشه های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

نقشه های تاسیساتی الکتریکی و مکانیکی با توجه به مشاوره مهندسان ایوو طراجی می گردد که باعث کم شدن و بهینه شدن هزینه تمام شده ی آن برای کارفرما و همینطور به حداقل رساندن دوباره کاری در حین اجرا می شود زیرا به تمامی جزئیات قبل از اجرا دقت شده و در طراحی لحاظ گردیده است.

Architects and Engineers Planning on a New Project

مراحل انجام پروژه ها

  • جلسه و فاز 1 پروژه
  • طراحی فاز 2
  • اجرای طرح
  • نظارت عالیه

تدارک جلسه ای برای صحبت درباره شرایط و ویژگی های پروژه و سپس انتخاب سیستم های تاسیساتی با توجه به مشاوره ی مهندسان ایوو برای طراحی بهترین نسخه ی ساختمان از نظر زیبایی و انرژی و همینطور هزینه ی تمام شده پروژه  برای اجرای بهینه توسط مجریان ایوو مرحله ی فاز 1 را تشکیل می دهد.

با توجه به مشاوره ی مهندسان ایوو در فاز 1 پروژه طراحی فاز 2 شروع و بهترین طراحی از سیستم های انتخاب شده برای پروژه انجام شده و محاسبات کامل تحت بهینه ترین روش ها صورت میگیرد و با نقشه ها به صورت پکیج فاز 2 ارائه می گردد

اجرای طراحی فاز دو با مجریان با تجربه ایوو به همراه گزارش های حین اجرا برای بهترین بازدهی  و کمترین دوباره کاری و اتلاف اجناس خریداری شده برای پروژه می باشد.

در حین اجرا طراحان و ناظران ایوو با نظارت بر روند اجرای پیمانکار و حل مشکلات و ایرادات به وجود آومده, پروژه را با حداقل نقص زیرساختی و تاسیساتی به سمت اتمام پیش می برند. ناظران با قبول مسئولیت اجرا خاطر آسوده برای کارفرما را به ارمغان می آورند.

هزینه مقرون به صرفه

هزینه های پروژه شما را به حداقل می رسانیم.

طراحی به روز

طراحی های به روز پروژه های شما از لحاظ فنی و زیبایی

نمونه های فراوان

فراوانی پروژه ها و نمونه ها در انواع کاربری و متراژ و سیستم ها

مشاوره رایگان

تماس تلفنی و مشاوره رایگان در مورد پروژه,با پشتیبانی ما تماس بگیرید.

تحویل سریع

ما مهندسین ایوو با برنامه ریزی های منظم در اسرع وقت پروژه ها را تحویل شما می دهیم.

تعهد در دفاع از طرح

با توجه به تجارب بالای مهندسین ایوو در طراحی, آماده ی دفاع از طرح در هر زمان می باشیم ودر صورت وجود ایراد مسئولیت اصلاحیات را بر عهده میگیریم.

آمار و ارقام

0

پروژه اجرا

0

پروژه طراحی